COMPRESSOR PISTON

High performance & Compact structure

Fully automatic & Easy to maintain

Safe and Durable & Efficient controller

  • 01
    High performance & Compact structure
  • 02
    Fully automatic & Easy to maintain
  • 03
    Safe and Durable & Efficient controller

کمپرسور پیستونی

کمپرسورهای پیستونی از جمله کمپرسورهای جابجایی مثبت می باشند که ساختمان بسیار ساده ای دارند و با استفاده از قوانین ابتدایی فیزیک تولید هوای مقرون به صرفه ای را برای کاربریهای خاص خود ارایه می دهند.
یک کمپرسور پیستونی از قطعاتی مانند میل لنگ ، شاتون، سیلندرو پیستون تشکیل شده است.
میل لنگ از طریق یک تسمه وی شکل توسط الکتروموتور به حرکت درمی آید و این حرکت دورانی و همچنین حرکت خطی پیستون در سیلندر منجر به تولید هوای فشرده شده و این هوا به مخزن ذخیره هدایت می شود.
کمپرسورهای پیستونی در نسخه های یک، دو، سه، چهار و یا تعداد بیشتری از سیلندر موجود می باشند که بسته به میزان حجم هوا و فشار مورد نیازتعداد و اندازه سیلندرها متغیر می باشد .
برای ایجاد فشارهای بالاتر سیلندر ها به صورت سری بهم متصل می شوند تا بتوانند به صورت مرحله ای عملیات افزایش فشار را انجام دهند.

اغلب کمپرسورهای پیستونی مجهز به مخزن می باشند تا بتوانند فشار ثابت و یا یکنواختی را به مصرف کننده ها ارایه دهند.
در حین مصرف هوای فشرده ، هنگامی که فشار هوا در مخزن به زیر حد پایین مجاز می رسد الکتروموتور شروع به کار کرده و هنگامی که فشار هوا از حد بالایی مجاز فراتر می رود الکتروموتور به صورت خودکار خاموش می شود .

این کار توسط پرشر سوییچ انجام میشود و فشارهای حد بالا وحد پایین، بر اساس فشار مورد نیازمصرف کننده ها تنظیم می شود.

Image

کمپرسورهای پیستونی از محبوبترین فن آوریهای تولید هوای فشرده بوده و به صرفه ترین و به نسبت ارزانترین نوع کمپرسورها ، در بین انواع کمپرسورهای هوا می باشند.
کمپرسورهای تکنولوژی پیستونی که از قدیمی ترین انواع کمپرسورها هستند با هزینه و سرمایه گذاری اندک در بحث تحقیق و توسعه و همچنین فناوری ساده که منجر به هزینه تولید کمتری می باشد، طیف وسیعتری از تولییدکننگان را در چتر مجموعه خود گرداوری کرده است و این باعث شده است که خریدار در بازار رقابتی تری به نسبت سایر کمپرسورها به این محصول دسترسی داشته باشد .
قدمت و سادگی فن اوری و عدم تغییرات ساختاری زیاد در طول سالها همانگونه که بر شیوه تولید اثر می گذارد بر روی تعمیر و نگهداری نیز اثر گذار است .
برای یادگیری و مهارت در سرویس و نگهداری این مدل از کمپرسورها با توجه به عدم تغییرات زیاد تکنولوژی در طی سالها این نتیجه را در پی دارد که تکنسین ها با درک اصول اولیه و .بهبود مهارت به نسبت سایرکمپرسورها، تعمیر و نگهداری آسانتری را با بنابر فناوری ساده تر، در دسترس دارند

Technical Specification
Rollair Reciprocating Piston Air Compressors

Company Catalogue

ROLLAIR Catalogue includes complete descriptions of the collection and products
of this collection, and you can download this information.